Η εταιρία Telsa δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων εγκαταστάσεων ενέργειας ( φωτοβολταϊκών συστημάτων ) θέρμανσης – ψύξης - κλιματισμού & εξαερισμού (hvac).

Στα δεκαοχτώ χρόνια λειτουργίας της και μετά από επίμονες προσπάθειες έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των πελατών μας και ένα σημαντικό μερίδιο της ευρωπαϊκής αγοράς.

Βασική φιλοσοφία της επιχείρησης, από την ίδρυση της, ήταν και παραμένει η παροχή υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες της . Για το λόγο αυτό , η οργάνωση και η λειτουργία της επιχείρησης βασίστηκαν στη συγκρότηση ειδικών τμημάτων, τα όποια καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των αναγκών της αγοράς . Τα τμήματα αυτά στελεχώνονται με ειδικευμένους συνεργάτες.

Η επιλογή μεγάλων και καταξιωμένων οίκων του εξωτερικού που παράγουν υλικά υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων, παρέχουν την δυνατότητα σε εταιρίες και ιδιότητες να χρησιμοποιούν δημιουργικά τόσο αυτά τα προϊόντα όσο και τις υπηρεσίες της Telsa , σε κάθε είδους μηχανολογικό έργο ώστε να επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα.

Mε εκτίμηση
Γενική Διεύθυνση