ΟΛΟΚΛΗΡΩΜEΝΕΣ ΛYΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ ΤΡΟΦIΜΩΝ
Αναλαμβάνουμε ως εταιρεία να κάνουμε την Μελέτη , Σχεδίαση , την Κατασκευή των βιομηχανικών χώρων , την κατασκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων , Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Επίσης :

Βιομηχανικά ψυγεία κατάψυξης,συντήρησης

Τούνελ κατάψυξης -400c

Ολοκληρωμένα έργα σε βιομηχανικά κτίρια παραγωγής, μεταποίησης, επεξεργασίας και αποθήκευσης προϊόντων με ψύξη

Προκατασκευασμένη μεταλλική κατασκευή κτιρίου

Πάνελς με τεχνικά χαρακτηριστικά και επιφάνειες για κάθε απαίτηση

Θερμομόνωση και υγρομόνωση δαπέδου ψυκτικών θαλάμων

Πόρτες (αυτόματες χειροκίνητες και ελεγχόμενης ατμόσφαιρας) για ψυχόμενους χώρους (κατάψυξη, συντήρηση, παραγωγή, φόρτωση)

Ψυκτική εγκατάσταση

Μηχανολογική εγκατάσταση (υποσταθμός, Η/Ζ, πίνακες κίνησης και φωτισμού, δίκτυα ισχυρών και ασθενών ρευμάτων κ.λ.π.)

Κέντρο ελέγχου εγκατάστασης : έλεγχος και καταγραφή Θερμοκρασίας, υγρασίας, λειτουργίας εγκατάστασης

Συντήρηση, παρακολούθηση, έλεγχος on line

Διαμόρφωση χώρων υψηλής υγιεινής σημασίας

Τέλεια μόνωση ,Απόλυτη εφαρμογή,Υγειονομικές επιφάνειες , μεγάλη Οικονομία στην κατανάλωση ,Προδιαγραφές σύμφωνα με τις οδηγίες HACCP, BRC.Eιδικές κατασκευές μακροχρόνιας συντήρησης

Ελεγχόμενη ατμόσφαιρα

Eιδικές κατασκευές μακροχρόνιας συντήρησης αγροτικών προϊόντων

Το επιστημονικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό με την άρτια οργάνωση και εμπειρία της εταιρείας μας έχει την δυνατότητα εκτέλεσης έργων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας τροφίμων και αγροτικών προϊόντων.

Ψυκτικοί θάλαμοι όλων των τύπων,Εγκατάσταση, δοκιμές - λειτουργία ρυθμίσεις με διακριβωμένα όργανα

Ειδικές Κατασκευές ,Ειδικές ψυκτικές εγκαταστάσεις,Συγκρότηση μηχ/σιων ,Ψυκτικές μονάδες ,Ψυκτικές μονάδες παραλληλισμού,Ηλεκτρικοί πίνακες αυτοματισμού,Βελτιώσεις παλαιών εγκαταστάσεων,Συστήματα καταγραφής θερμοκρασίας και υγρασίας ,Συστήματα αποπρασινισμού,Θάλαμοι προβλάστησης ,Συστήματα ελεγχόμενης ατμόσφαιρας

HYDROCOOLERS ,Προψυκτήρια ,VACUUM COOLERS