Η εταιρεία εξειδικεύεται στη εξεύρεση λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον κτηριακό τομέα συντονισμένη με την σύγχρονη απαίτηση για περιορισμό της σπάταλης των ενεργειακών αποθεμάτων.

Ο κτηριακός τομέας είναι από τους δαπανηρότερους σε ενέργεια αφού απαιτεί περίπου το 40% της συνολικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα απαιτεί περίπου το 70% αυτής.

Το υψηλό κόστος της θερμικής (κυρίως μέσω των ορυκτών καυσίμων) αλλά και της ηλεκτρικής ενέργειας,  καθώς επίσης και η προσπάθεια σε διεθνές επίπεδο για τη μείωση των τύπων του CO2 επιβάλλει σήμερα:

 

Τον κατάλληλο σχεδιασμό του κτηρίου με σκοπό την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών του.

Την εγκατάσταση αποδοτικότερων συστημάτων ψύξης θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης και την ορθολογική χρήση αυτών.

Την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των καταναλώσεων

Τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως ο ήλιος (ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά), η γη (γεωθερμία) και ο αέρας (ανεμογεννήτριες).