Η εταιρεία κατασκευάζει αυτοματισμούς  για την λειτουργία των ψυκτικών θαλάμων , όπως ειδικούς ηλεκτρικούς πίνακες , εξωτερικές κατασκευές , ηλιακές εφαρμογές για την υποστήριξη του  ψυκτικού θαλάμου  και την εξοικονόμηση ενέργειας .Η εταιρεία ¨προμηθεύεται τα προϊόντα της και συνεργάζεται  με εταιρείες που ειναι ηγέτες στον κλάδο της ψύξης.